Védőfaktorok a családok erősítésében

A program címe: Védőfaktorok a családok erősítésében
A program célja, tartalma: A családokat erősítő védőfaktorokra épülő, a koragyermekkori fejlődést támogató elméleti keret és módszerkombináció megismerése.
A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok): családsegítés, fogyatékos személyek otthona, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozó otthon, kórházi szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, támogató szolgálat
A szerezhető továbbképzési pontérték: 40
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama: 40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: A TÁMOP-5.2.6. kiemelt projekt keretében térítésmentes a részvétel
A program engedélyszáma: T-05-086/2014