Szülőkísérés sérülékeny kisgyermekes családoknál

A program címe: Szülőkísérés sérülékeny kisgyermekes családoknál
A program célja, tartalma: A családokkal dolgozó szakemberek megismerik a társadalmi környezet és a korai tanulási képességek közötti összefüggéseket, illetve a tanuláshoz fűződő szülői attitűdök, érzelmek és motivációk kiemelkedő fontosságát a gyermekek korai tanulási sikerességében.
A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, tanácsadó
A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok): családsegítés, fogyatékos személyek otthona, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali melegedő, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozó otthon, kórházi szociális munka, támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, támogató szolgálat, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás
A szerezhető továbbképzési pontérték: 40
A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően
A program időtartama: 40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: A TÁMOP-5.2.6. kiemelt projekt keretében térítésmentes a részvétel
A program engedélyszáma: T-05-085/2014