Versenyszféra képzések

Képzés elnevezése Képzés típus Tervezett óraszám
Kezdő ügyvezető – Start-Up Egyéb képzés “D” képzési körben 40
Vendéglátó-Runner Egyéb képzés “D” képzési körben 50
Ács OKJ 800
Digitális alapkompetencia fejlesztés IKER I Egyéb képzés “D” képzési körben 35
Digitális alapkompetencia fejlesztés IKER II Egyéb képzés “D” képzési körben 35
A munkavállalók hatékony munkavégzését és együttműködését szolgáló kompetenciák fejlesztése Egyéb képzés “D” képzési körben 40
Felkészülés ipar 4.0 bevezetésére Egyéb képzés “D” képzési körben 40
Automatizált gyártókörnyezetben dolgozó munkavállalók kompetenciáinak fejlesztései Egyéb képzés “D” képzési körben 40
Szakmai idegen nyelv (angol) Kombinált nyelvi képzés-Fktv 2 § 19a alapján; egyéb nyelvi képzés-Fktv 2 § 5a) Igény szerint minimum 40 órától
Vendéglátó eladó OKJ 240
Szakács OKJ 900
Értékesítés támogatás WEB 2.0 Egyéb képzés “D” képzési körben 40
Kőműves Egyéb képzés “D” képzési körben 800
CNC Gépkezelő OKJ 480


Kezdő ügyvezető – Start-Up
A 40 órás képzés filozófiája abból indul ki, hogy a start-upper a választott
tevékenységéhez ért, de a cégvezetéshez hiányozhatnak a megfelelő kompetenciái, a
szükséges információi, és releváns tudása.
Az előbbiek miatt a képzés célja a kezdő, induló vállalkozások vezető tisztségviselőinek
felkészítése jogi, gazdasági, kommunikációs (üzleti etika, tárgyalástechnika) illetve
forrásszerzési feladatok hatékony ellátására.
A képzésen résztvevő(k) betekintést nyer(het)nek a vállalkozások vezető
tisztségviselőinek jogi környezetébe, a felelősségi formáiba. Megismer(het)ik a
vállalatvezetés jogi kockázatait, a kockázatok mértékét és a kockázatok kezelését.
Mind elméleti, mind gyakorlati formában feldolgozásra kerül az üzleti tervezés alapjai,
módszerei.
Célzott ismereteket adunk át a magyar európai uniós és az állami támogatások
típusairól, formáiról.
A képzésen résztvevők számára bemutatásra kerül a jelenlegi magyar kockázati tőke
befektetési lehetőségek és a megszerzéséhez szükséges feltételek.


Vendéglátó-Runner
A 60 órás képzés során (18 óra elmélet, 42 óra gyakorlat) a felszolgálás legfontosabb
szakmai kompetenciáit lehet elsajátítani a képzésen résztvevőknek.
A képzés kifejezetten célozza, hogy a teljesen kezdő, vendéglátás szakmai
előképzettség nélküli személyek, rövid idő alatt kifejezetten gyakorlatorientált
foglalkozásokat követően, alap munkafolyamatokat el tudjanak végezni. A képzés célja,
hogy a jelenlegi magas óraszámú OKJ-s képzés mellett egy gyors, rövid átképzéssel
csökkenteni lehessen az ágazat munkaerőhiányát azzal, hogy a képzésen résztvevők a
célirányos felkészítéssel hatékonyan tudják támogatni, kiegészíteni a magasabban
képzett munkaerőt a feladatok elvégzésében.


Ács
Az államilag elismert képzés célja olyan szakemberek felkészítése, aki(k) a sikeres
vizsga után precízen és igényesen, valamint szakszerűen képesek ellátni az
építőiparban felmerülő famunkálatokat (fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat
készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott faszerkezeteket stb.)
igénylő feladatokat.

 • megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok
  munkáit
 • ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni
 • értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az
  építészeti alapfogalmakat munkája során
 • felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre
 • betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
 • biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a
  munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását
 • ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű
  felhasználását
 • gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
 • átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről
 • alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari
  rajzokat
 • alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli
  helyzetét
 • értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban
  hasznosítani azokat
 • betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és
  környezetvédelmi előírásokat
 • baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni,
  elsősegélyt nyújtani
 • használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi
  eszközöket
 • biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát
  tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák
  anyagait, eszközeit
 • méretre szabni, megmunkálni a függőleges és vízszintes szerkezetek
  hagyományos zsaluzatát
 • összeállítani, elhelyezni a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit,
  megtámasztását
 • összeállítani, elhelyezni a födémszerkezetek hagyományos zsaluelemeit és
  alátámasztó állványzatát
 • bontani a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluzat állványzatát
  rendszerzsaluzatok és állványok tervei alapján, típusonként előkészíteni,
  előszerelni az anyagokat
 • elhelyezni, rögzíteni a különböző kialakítású függőleges szerkezetek pillér és
  falzsaluzati rendszereit
 • elhelyezni a különböző formájú vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit,
  alátámasztását
 • összeállítani, elhelyezni, mozgatni a függesztett állványokat, kúszóállványokat,
  kúszózsaluzatokat
 • ellenőrizni a fogadószerkezetet, a zsalu és állványszerkezet stabilitását, beállítani,
  mérést végezni
 • bontani a függőleges szerkezetek, pillérek, falak rendszerzsaluzatát
 • bontani a vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását
  monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni
  üzemi betonból
 • zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok elemeit mozgatni, emelni a
  technológiai előírás alapján
 • zsalu és állványtípusok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni és szállításhoz
  előkészíteni
 • elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati csőállvány szerkezetét,
  munkaszintjét, feljáróját
 • elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati keretes állvány szerkezetét,
  munkaszintjét, feljáró elemeit
 • elhelyezni az állványok munkavédelmi felszerelését
 • bontani az állványok járófelületét, merevítését, szerkezeti elemeit, rögzítését
 • hagyományos állványokat építeni, merevíteni és bontani
  faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) építeni, helyreállítani, felújítani,
  megerősíteni, átalakítani
 • előregyártott faszerkezeteket beépíteni
 • szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken
  munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával
  összefüggő tevékenységeket végezni
 • működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket,
  mérőeszközöket
 • betartani a biztonsági előírásokat
 • munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
 • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
 • baleset esetén az előírások szerint eljárni


Digitális Alapkompetencia fejlesztés IKER I
A 35 órás képzés átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális
társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, a pozitív attitűd
kialakítása a digitális eszközök irányában.
A program konkrét célja, hogy a résztvevők képesek legyenek használni az
infokommunikációs eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez
szükséges alapvető funkciókat. További cél, hogy a képzés elvégzésével képesek
legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget
szerkeszteni, egyszerű mentési műveleteket elvégezni. A képzés sikeres elvégzésével,
releváns ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyenek az interneten
tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni, elektronikus levelezést
bonyolítani az alapvető funkciók használatával.


Digitális Alapkompetencia fejlesztés IKER II
A 35 órás képzés átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális
társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd
kialakítása a digitális eszközök irányában. A program konkrét célja, hogy a résztvevők
képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon,
stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára. További
cél, hogy a résztvevők képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések
felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid email)
szerkeszteni.
A képzés sikeres elvégzését követően, a résztvevők képesek lesznek az interneten
gyűjtött információkat feldolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználni,
az elektronikus levelezés során képesek lesznek csatolmányokat használni. A képzés
során ismereteket adunk át az elektronikus levelezés veszélyes, kockázatos helyzeteiről
(levélszemét, e-mailes csalás), így képessé válnak azokat egyszerű módon elhárítani. A
képzést követően képesek lesznek a közösségi portálok önálló használatára
(regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).


A munkavállalók hatékony munkavégzését és együttműködését szolgáló kompetenciák
fejlesztése
A 40 órás képzés során (32 óra elmélet, 8 óra gyakorlat) a képzésen résztvevők
felkészítése az Ipar 4.0 (automatizálás és robotizálás) által átalakított termelési
környezet munkakörülményei okozta kihívásokra. A képzési program hangsúlyos eleme
a dolgozók szemléletformálása, továbbá a munkavégzést szolgáló együttműködési és
hatékonysági kompetenciák fejlesztése.


Felkészülés Ipar 4.0 bevezetésére
A 40 órás képzés során (32 óra elmélet, 8 óra gyakorlat) gyárban, termelésben, vagy
építőipari kivitelezésben dolgozó személyek számára átfogó ismereteket adunk át az
Ipar4.0 fogalmáról, hátteréről. Ágazatspecifikus módon a résztvevők megismerhetik az
Ipar 4.0 jellemzőit, lehetséges alkalmazási területeit. A képzésen bemutatásra kerülnek
az Ipar 4.0 által generált trendek és azok lehetséges globális és iparági hatásai. A
résztvevők a képzésen átadott tudás alapján elsajátíthatják az adott vállalkozás Ipar
4.0 Felkészülési Stratégia és Akciótervének kidolgozásának módszereit.


Automatizált gyártókörnyezetben dolgozó munkavállalók kompetenciáinak fejlesztései
A 40 órás képzés során (32 óra elmélet, 8 óra gyakorlat) a képzésen résztvevők
felkészítése az Ipar 4.0 (automatizálás és robotizálás) által átalakított termelési
környezet munkakörülményeinek kihívásaira. A képzés része az automatizált
gépsorokon alkalmazott munkához/feladathoz kapcsolódó írott és íratlan szabályok
elsajátítása. Hangsúlyos cél megismertetni azokat a logikai összefüggéseket, amelyek
alapján adott munkaműveleteket meg lehet tervezni és el is lehet végeztetni.


Szakmai Idegen nyelv (angol)
A képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása.

KER A1 szinten:
Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen
környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha
lassan és tagoltan beszélnek hozzá.
Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak
segítségével.
Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész
mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a
mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket,
amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja
mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.
Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni
egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai
bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét.

KER A2 szinten:
Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó,
gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások,
szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek
lényegét.
Szövegértés – Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja
a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid
hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket.
Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen
módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid
információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a
társalgásban folyamatosan részt vegyen.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a
családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy
előző szakmai tevékenységeiről.
Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például
köszönőlevelet írni.

KER B1 szinten:
Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha
olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a
lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai
vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan
beszélnek.
Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül
kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események,
érzelmek vagy kívánságok leírását.
Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során
adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő,
vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális
események) folyó társalgásban.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről,
eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni,
indokolni véleményét és terveit.
Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer,
vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud
írni.

KER B2 szinten:
Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat,
illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára
elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a
tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek.
Szövegértés – Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek
jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti
a kortárs irodalmi prózát.
Beszéd – Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen
kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó
társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát
számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely
aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.
Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos
témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és
ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen
jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek.

KER C1 szinten:
Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett
jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a
tévéműsorokat és a filmeket.
Szövegértés – Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi
szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú
műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez.
Beszéd – Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a
szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző
társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja
fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat
úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és
mondanivalóját megfelelően fejezi be.
Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza
meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a
fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani.


Vendéglátó-eladó – Egy kicsit pincér, egy kicsit cukrász, egy kicsit eladó.
Az államilag elismert képzés elvégzésével a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, bárok,
gyors-étkezőhelyek, büfék, falatozók nélkülözhetetlen szakembereként lehet
elhelyezkedni. Jelenleg erős munkaerőhiány miatt, jelentős kereslet alakult ki az
ágazatban.

 • Vitrineket, kínáló polc és pultrendszereket rendezni, kávét és teát főzni,
  alkoholmentes és alkoholos italokat készíteni.
 • Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit elvégzeni.
 • Pultkiszolgálást és felszolgálást végezni.
 • Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket,
  salátákat készíteni és értékesíteni helyben és vagy elvitelre.
 • A képzést követően a résztvevő képes lesz

A vendéglátó szakmai végzettséget kínáló tanfolyamunkat elsősorban azok számára
ajánljuk, akik a vendéglátás területén eladói munkakörben szeretnének elhelyezkedni,
illetve már betöltik ezt a munkakört, de nem rendelkeznek a szükséges
szakképesítéssel. Továbbá kínáljuk mindazon vállalkozók, üzlettulajdonosok, és
üzletvezetők számára, akik önállóan üzemeltetik vendéglátó ipari egységeiket, de nem
rendelkeznek az előírt vendéglátó ipari szakképesítéssel.


Szakács
A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok
ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése,
valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a
vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari
egységekben.
a korszerű vendéglátás követelményeinek és a vendégek által támasztott
követelményeknek betartásáról;

 • az étlap, menü, étrend-javaslatok összeállításáról;
 • az ételek elkészítéséről, adagolásáról, díszítéséről, tálalásáról
 • Az állam által elismert szakképzés keretében, a résztvevők átfogó ismeretet szereznek
 • összeállítani az étlapot, menüt, napi ajánlatot
 • meghatározni a szükséges nyersanyagok fajtáját, mennyiségét,
 • felmérni a meglévő készletet,

A képzés elvégzést követően a résztvevő képes lesz

 • felmérni a meglévő készletet,
 • árut rendelni, átvenni,
 • előkészíteni a munkaterületet,
 • használni a különféle gépeket, berendezéseket, eszközöket,
 • előkészíteni a nyersanyagokat,
 • elkészíteni különféle ételeket,
 • melegen tartani, tálalni, díszíteni az elkészített ételeket,
 • különleges ételkészítési technikákra,
 • összehangolni, irányítani a segédszemélyzet munkáját.

Nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió munkaerőpiacán is keresett és
megbecsült szakképesítés.
A hatályos OKJ-ben szereplő szakképesítéssel a képzést sikeresen elvégzők diétás
szakács, étkezdei szakács, grill szakács, gyermekélelmezési szakács, hajószakács,
hidegkonyhai szakács, közétkeztetési szakács, melegkonyhai szakács, pizzakészítő
szakács, segédszakács munkaköröket tölthet be.
Emelt szintű nyelvtudással nem csak itthon, hanem külföldön is könnyen el tudnak
helyezkedni.


Értékesítés támogatás WEB 2.0.
A 40 órás képzés során (32 óra elmélet, 8 óra gyakorlat) a képzésen résztvevők
megismerhetik a WEB 1.0-től a WEB 2.0-ig a legfontosabb fogalmakat definíciókat. A
képzésen feldolgozásra kerül egy vállalkozás WEB 2.0 tevékenységeinek jellemzői,
várható hatásai. A résztvevők megismerik a WEB 2.0 által generált trendeket és azok
lehetséges globális és iparági hatásait. Bemutatásra kerülnek a legfontosabb,
legelterjedtebb közösségi szolgáltatások, közösségi hálózatok, alkalmazásaiban rejlő
lehetőségek. Közös munka keretében feldolgozásra kerül a WEB 2.0. adott
szervezet(ek)re, vállalat(ok)ra gyakorolt lehetséges hatásainak megismerése.


Kőműves
Az államilag elismert tanfolyamunkon olyan szakembereket képzünk, akik a sikeres
vizsga letétele után igényesen, precízen létesítenek-bontanak, javítanak-karbantartanak
épületeket, valamint térburkolatokat készítenek.

 • műszaki dokumentáció értelmezése
 • az építési technológiai folyamatok sorrendjének betartása
 • a munkavégzéshez szükséges anyagmennyiség meghatározása
 • falazás, falazati rendszerek alkalmazása
 • kézi és gépi vakolás
 • egyszerű falazó és vakoló állvány építése ellenőrzése, bontása
 • beton és vasbeton szerkezet, vasalás elkészítése
 • hagyományos zsaluzat készítése, ellenőrzése és bontása
 • szigetelés készítése talajpára, talajnedvesség ellen
 • hang- és hőszigetelés készítése
 • nyílászárók elhelyezése
 • bontás, átalakítás
 • betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és
  környezetvédelmi előírás
 • térburkolatok készítése


CNC Gépkezelő
A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból
különféle összetett geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált,
többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC
megmunkáló gépeken.

Az államilag elismert képzés célja olyan CNC gépkezelő szakember képzése, aki elméleti
és gyakorlati felkészültsége révén képes lesz:

 • méréseket végezni (SPC)
 • az előre bemért szerszámokat kiválasztani, betárazni
 • CNC megmunkálási programokat írni, amely alprogramokat, ciklusutasításokat
  alkalmaz
 • betölteni, ellenőrizni a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást
  végezni
 • betölteni a gépbeállítási paramétereket, beállítani a gépet (szerszámkorrekciók,
  nullponteltolás stb.)
 • egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végezni előírt
  pontossággal
 • szükség szerint éleket sorjázni
 • elvégezni a gépkarbantartási feladatokat

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Munkafeladatok végrehajtásához és az ahhoz szükséges anyagok, segédanyagok,
előre gyártott elemek, gépek, szerszámok, mérőeszközök, felfogó- és befogó
eszközök, szállító-és emelő berendezések, személyi védőfelszerelések előkészítési
kompetenciák:

 • Munkafeltételeknek, kiinduló munkadaraboknak, félgyártmány méreteinek, a CNC
  szerszámgép üzemképességének ellenőrzési kompetenciáik
 • A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztási kompetenciáik
 • Számítógéppel támogatott mérési kompetenciák (SPC)
 • Az (előre bemért) szerszámok kiválasztási és betárazási kompetenciák
 • CNC megmunkálási programírási kompetenciák (alprogrammal, ciklusutasításokkal)
 • CNC-program megmunkálás, betöltési, ellenőrzési kompetenciák, módosítási
  kompetenciák
 • Gépbeállítás paraméterek betöltési kompetenciák, gépbeállítási kompetenciák
  (szerszámkorrekciók, nullponteltolás)
 • Egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveletvégzési kompetenciák
 • Élek sorjázási kompetenciák
 • Gépkarbantartási kompetenciák