Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Hosszú várakozás után végre megjelent a mikro kis és középvállalkozások számára munkahelyi képzések támogatása. A pályázat keretében többek között a saját munkavállalók, vagy a jelenleg még nem, de későbbiekben leendő munkavállalók képzéseinek költségire kérhető támogatás.

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára: GINOP-6.1.6-17

I. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. a) Képzések lebonyolítása:

 • saját munkavállalók belső képzése, vagy
 • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzése, vagy
 • saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként;
 • a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést és a képzést követő elégedettségmérést.

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

1) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
2) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés;
3) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
4) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
5) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni, az alábbi célcsoportokból:

 • a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;
 • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
 • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is)

I. b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
II. a) Projekt előkészítési tevékenységek

 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.
 • képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével

 

II.b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat

 • belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása;
 • szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
 • saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.

II. c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

II. d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.
II. e) Munkahelyi mentor alkalmazása

Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósításának időszakában legalább 1 főt foglakoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 13-án 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség.
A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum
50 000 000 Ft
az alábbiak szerint:

a) Ha a képzésben résztvevők minimális létszáma összesen: 3 fő, akkor az igényelt támogatás összege: 3.000.000.- Ft
b) 3 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.

Maximális támogatás mértéke:

 • Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%
 • Képzési támogatás mikro-, kisvállalkozás esetében: 70%
 • Képzési támogatás középvállalkozás esetében: 60%
 • Képzési támogatás megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás): 70%

Kötelező vállalások:

1) Képzésben résztvevők száma: minimum 3 fő
2) Képzésbe bevont munkavállalók száma: támogatási kérelemben megadott vállalás
3) A felhívás szerint külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek (amennyiben releváns): támogatási kérelemben megadott vállalás
4) A képzésben résztvevők közül a felhívás pontjában meghatározott hátrányos helyzetű saját munkavállalók aránya: középvállalkozás esetén a képzésbe vont saját munkavállalók min. 5%-a, de legalább 2 fő
5) A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya: a képzésen résztvevők min. 80%-a; amennyiben a képzésbe vont résztvevők között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%.
6) A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás teljesítése: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződésben, együttműködési megállapodásban (amely alapján gyakorlati képzésben részesít tanulókat) foglalt tanulói létszám

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt területi korlátozása:
Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett.
Amennyiben jelen pályázati lehetőség felkeltette az érdeklődését keresse társaságunkat, kérjen ajánlatot!