Innováció menedzsment

Innováció menedzsment szolgáltatás
Az innováció menedzsment célirányos gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések
összehangolt tevékenysége. Olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik vállalton belül
az alaptevékenységhez illeszkedő, vagy éppen új kutatás-fejlesztési és innovációs
projektek szakszerű létrehozását és hatékony lebonyolítását. Az innováció
menedzsment, vagy az innováció menedzsment részterületeinek hatékony elvégzése
egyedi felkészültséget és gyakorlatot igényel.

Innovációs stratégia kialakítása
A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakítása. A
pontos stratégia segít a cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési
koncepció kialakításában, elkészül a stratégiai döntéshozatalt támogató dokumentum.

Alakítsa ki az innovációs – K+F+I – stratégiát!
Funkciója A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció
kialakítása.
Miért szükséges Az üzleti szempontból is hatékony innovációs tevékenység
lebonyolításának elengedhetetlen feltétele a cég adottságainak és lehetőségeinek
megfelelő fejlesztési stratégia kialakítása, a fejlesztési stratégiának megfelelő fejlesztési
elképzelések (projektötletek) azonosítása.
Az auditált stratégia rendszerint előnyt jelent a vissza nem térítendő
támogatásokra irányuló pályázatokban.

Tartalma

 • Átvilágításra és elemzésre kerül a cég kínálata, műszaki-technikai adottságai,
  humán erőforrásai, partnerei, piaci helyzete, konkurenciája.
 • Meghatározásra kerülnek a cég erősségei, gyengeségei, lehetőségei,
  fenyegetettségei.
 • Felállításra kerül a cég adottságaira és lehetőségeire irányuló fejlesztési és üzleti
  terve.
 • Azonosításra kerülnek a fejlesztési terv részét képező fejlesztési
  projektelképzelések.
 • Elkészül a cég MS CEN/TS 16555 szabványnak megfelelő innováció irányítási
  átvilágítása, valamint annak auditálása.
  Mi az a MS CEN/TS 16555?
  Útmutatást nyújt az innováció irányítási rendszer (IMS) létrehozásához és
  karbantartásához, működtetéséhez. A rendszer valamennyi állami és
  magánszervezet esetén alkalmazható függetlenül az adott szektortól, típustól vagy
  mérettől.

Projektgenerálás
Az innovációs projektek üzleti célú hasznosításának előkészítése. Az innovációs
projektgenerálás szolgáltatásban az innovációs projekt üzleti célú hasznosításának
előkészítése valósul meg, elkészül a kiválasztott elképzelések részletes projektterve.

Dolgozza ki versenyképesnek tűnő ötletét, definiálja a projektet!

Funkciója Az innovációs projektek üzleti célú hasznosításának előkészítése.
Miért szükséges Az innovációs projektek tartalmának és felépítésének szabályai
vannak, ezért csak azok a projektek minősülnek kutatás-fejlesztési vagy innovációs
projektnek, amelyek ezek szerint a szabályok szerint kerülnek felépítésre és
megvalósításra.

Tartalma

 • Az innovációs stratégiából kiválasztásra kerül, az a konkrét innovációs/fejlesztési
  projekt elképzelés/ötlet, melynek megvalósítása soron következik.
 • Felállításra kerül az adott projekt megvalósításhoz szükséges részletes kutatás-
  fejlesztési vagy innovációs feladat- és erőforrás-, valamint finanszírozási terv.
 • Kialakításra kerül a projekt megvalósítási alapdokumentuma, egy lehetséges
  lebonyolítási forgatókönyv (projektterv). Ez tartalmazza a szükséges feladatokat,
  lebonyolítási ütemtervüket, várható költségeiket.

K+F minősítés megszerzése
A hivatalos kutatás-fejlesztési minősítés megszerzése. Ezen szolgáltatásunk segít
a hivatalos K+F és innovációs minősítés megszerzésében, mely az esetleges kutatás-
fejlesztési, vagy innovációs pályázat bírálat fontos kritériuma.
Minősítse projektjét, szerezze meg a K+F tanúsítványt!

Funkciója A hivatalos kutatás-fejlesztési és innovációs minősítés megszerzése.
Miért szükséges Az érvényes jogi szabályozás szerint csak a hivatalos K+F
minősítéssel, tanúsítvánnyal rendelkező projektek tekinthetők olyan valós
kutatás-fejlesztési vagy innovációs projektnek, melyekre adókedvezmények
igényelhetők, vagy a kedvező finanszírozást biztosító vissza nem térítendő
támogatások pályázhatók.
A K+F minősítés szolgáltatásunk tartalma

 • Hivatalos K+F minősítési kérelem elkészítése, az előzetesen létrehozott projektterv
  alapján.
 • Hivatalos minősítési eljárás lebonyolítása, képviselet az SZTNH előtt.

Iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások lefolytatása
Az innovációs projekt alapját képező szellemi alkotásnak megfelelő jogi
védelem megszerzése. Az iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások eredménye az
innovációs projekt alapját képező szellemi alkotás és a tervezett hasznosítás jellegének
megfelelő jogi védelem megszerzése.

Biztosítsa a jogi védelmet, tisztázza a jogi helyzetet!

Funkciója Az innovációs projekt alapját képező szellemi alkotás és a tervezett
hasznosítás jellegének megfelelő jogi, iparjogvédelmi védettség megszerzése. Jogi,
iparjogi, szerzői jogi tisztaság vizsgálata.
Miért szükséges A szellemi alkotások csak a célnak megfelelő védelem biztosítása
mellett vihetők biztonságosan üzleti hasznosításba.

Tartalma

 • Kialakításra kerül a projekt jellegének és a tervezett/lehetséges hasznosítási
  módjának megfelelő védettséget biztosító jogi konstrukció. Kiválasztásra kerül a
  célnak megfelelő védelmi forma.
 • Lebonyolításra kerül az újdonságtartalom és a jogképesség meghatározásához
  szükséges kutatás.
 • Elkészítésre kerülnek a hivatalos eljáráshoz szükséges magyar és külföldi jogi
  beadványok.
 • Lefolytatásra kerülnek a hivatalos eljárások.

Projekt finanszírozásának megteremtése
Az innováció projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források
biztosítása.
A szolgáltatás a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források felkutatása
mellett az igénylés teljes folyamatában is segítséget nyújt, végig kíséri a megrendelőt a
szerződéskötésig.
Szerezze meg a kedvezményes pénzügyi forrást!
Funkciója A projekt megvalósításához, a hasznosítás előkészítéséhez szükséges,
lehetőség szerint kedvezményes pénzügyi források, vissza nem térítendő pályázati
források, pályázati támogatások, támogatott hitelek biztosítása.
Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek átlagosnál nagyobb
megvalósítási kockázatuk és jobb megtérülésük miatt, a finanszírozás terén egyedi
megközelítést igényelnek.
Ehhez a pályázati rendszer, a pályázatokon elnyerhető különböző források, támogatások
jó támogatásokat biztosítanak.

Tartalma

 • Megvalósítási tanulmány és/vagy hitelkérelem és/vagy pályázat elkészítése.
 • Finanszírozó felkutatása.
 • Befektetési, hitelfelvételi és/vagy pályázati eljárás lefolytatása.
 • Finanszírozási szerződések megkötése.

Pályázati lehetőségek:
Az NKFI Hivatal 2015-ben egységes versenypályázati rendszert alakított ki a K+F+I célú
uniós fejlesztési források és a hazai Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
(NKFI Alap) forrásainak koordinált, célszerű és értékteremtő felhasználására. A
versenypályázati portfólió összehangolt felhívásokkal a tudományos kutatásokat, a
vállalati fejlesztéseket és az innovatív ötletek megvalósítását egyaránt ösztönzik.
Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP és VEKOP) vissza nem térítendő és
visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióikkal támogatják a vállalkozások innovációs
forrásainak igényét.
Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és
kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített
állami pénzalap. Forrása a gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék,
valamint annak költségvetési kiegészítése.

Projektmenedzsment
Innovációs, K+F projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósítása.
A szolgáltatás tapasztalt szakemberekkel segíti a projektek célirányos, hatékony és
szakszerű megvalósítását, az innovációs, K+F projekthez kapcsolódó területek
támogatását.
Szakszerűen és hatékonyan bonyolítsa le a projektet!
Funkciója A projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósításának biztosítása.
Miért szükséges Az innovációs projektek és a K+F projektek sikerességében,
összetettségük miatt, az átlagosnál nagyobb szerepe van a célirányos, hatékony és
szakszerű lebonyolításnak, a szakszerű projektmenedzsmentnek. A K+F
adókedvezmények csak akkor vehetőek igénybe, ha a projekt a tanúsításnak
megfelelően kerül lebonyolításra.

Az innováció projektmenedzsment szolgáltatás tartalma

 • A projektirányítás szakmai támogatása.
 • A humán, a műszaki és a pénzügyi erőforrások felhasználásának ellenőrzése.
 • Az adott projekt megvalósítási ütemtervének nyomon követése.
 • A projektdokumentáció vezetése.A teljesítések, az elszámolások és a forráslehívások bonyolítása.
 • A hasznosítással összefüggő marketing feladatok bonyolítása.
 • Számviteli nyilvántartással kapcsolatos feladatok támogatása.

Iparjogvédelmi szerződések létrehozása
A hasznosításhoz szükséges és megfelelő jogi feltételek kialakítása.
Segítünk a hasznosítás és a megfelelő jogi feltételek kialakításában. A megfelelő jogi
szakértelemmel elkészült dokumentumok biztosítják, hogy a cég hasznára hasznosul a
szellemi tulajdon.
Építse ki a hasznosítási feltételeket!
Funkciója A hasznosításhoz szükséges és megfelelő jogi feltételek kialakítása.
Miért szükséges Az innováció során létrejövő szellemi termékek üzleti hasznosítása a
célnak
megfelelő iparjogvédelmi vagy szerzői jogi keretek felállítása és alkalmazása mellett
történhet.
Ennek eszközei az iparjogvédelmi és szerzői jogi tartalmú szerződések.

Tartalma

 • Az üzleti célnak megfelelő jogi konstrukció kialakítása.
 • A jogi konstrukciónak megfelelő szerződések elkészítése.
 • A szerződéses jogviszony megfelelő lajstromokba történő bevezetése.

Adókedvezmények érvényesítése – K+F, innováció
Az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek ellenőrzése.
Ezen szolgáltatás során ellenőrizzük az adókedvezmények igénybevételéhez
szükséges feltételeket, segítünk a jogszerű adókedvezmény igénybevételében.
Vegye igénybe az adókedvezményeket!
Funkciója Az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek ellenőrzése.
Miért szükséges A kutatás-fejlesztés és innováció alapú adókedvezmények – K+F+I
adókedvezmény – igénybevétele feltételekhez kötött, ezek teljesítését
célszerű ellenőrizni a kedvezmények érvényesítése előtt.
K+F adókedvezmény érvényesítése szolgáltatásunk tartalma

 • K+F tanúsítvány rendelkezésre állásának, ennek hiányában a szükséges feltételek
  teljesülésének ellenőrzése: K+F kategóriába besorolható, saját tevékenység
  körében végezték.
 • Az innovációs projektterv és a projektmenedzsment dokumentáció összevetése.
 • Feladatok bizonylatolásának, valamint a rendelkezésre álló bizonylatok tartalmának
  ellenőrzése.
 • Számviteli nyilvántartás ellenőrzése.
 • Korrekciós tényezők meghatározása, adóalap korrekció kiszámítása,
  dokumentálása.

Az adózás előtti eredményt csökkenti az adózó saját tevékenységi
körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
közvetlen költsége a felmerülés adóévében, vagy – az adózó választása
szerint több évet érintve arányosan.

Az adókedvezmény alapjába nem számít be a belföldi illetőségű adózótól, a külföldi
vállalkozó belföldi telephelyétől vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
egyéni vállalkozótól közvetlenül vagy közvetve igénybe vett kutatási és kísérleti
fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján elszámolt közvetlen költség.

Milyen projektek lehetnek K+F projektek?
Az Innovációs tv. értelmében a kutatás-fejlesztés magában foglalja az alapkutatást, az
alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést.

Alapkutatás: olyan felfedező jellegű kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban
jelenségek, tapasztalatok és megfigyelések megértéséhez szükséges új ismeretek
megszerzésének érdekében folytatnak anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati
alkalmazását vagy felhasználását,

Alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat, amelynek célja új
ismeretek, tudás és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, technológiák vagy
szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások
jelentős mértékű továbbfejlesztésének elősegítéséhez,

Fizetett kutatás-fejlesztés: az egyik fél által végzett és egy finanszírozó fél által
finanszírozott kutatás-fejlesztés, ahol a finanszírozó fél maga nem végez kutatás-
fejlesztési tevékenységet,

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó
ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása, alkalmazása és
felhasználása új, módosított vagy javított termék, eljárás vagy szolgáltatás terveinek
létrehozása vagy megtervezése céljából. Kísérleti fejlesztésnek minősülhetnek, többek
között: az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározása, tervezetek,
tervrajzok, tervek és egyéb dokumentációk előállítását is, a termékek, eljárások és
szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése.

Megtérülés elemzése
Az innovációs projekt gazdasági racionalitásának ellenőrzése.
Ez a szolgáltatás segít, hogy az innovációs projektek folytatólagosan megőrizzék
gazdasági racionalitásukat: megtérülési számítások, elemzések, javaslatokat készülnek.
Elemezze innovációs projektje pénzügyi hatásait!

Korrigáljon, ha szükséges!

Funkciója Az innovációs projekt gazdasági racionalitásának ellenőrzése.
Miért szükséges Az innovációs projektek megvalósításának célja az átlagot meghaladó
hozzáadott érték és jövedelem realizálása. A projekt megvalósítását követően már
ismert a fejlesztés teljes volumene, ezért a fejlesztési eredményekből származó
bevételek elemzése alapján ellenőrizhető a projekt jövedelemtermelése és megtérülése.

Tartalma

 • Fejlesztés számviteli nyilvántartásának ellenőrzése (a projekt teljes volumenének
  megállapítása).
 • Fejlesztésből származó bevételek számviteli nyilvántartásának ellenőrzése,
  kialakítása.
 • Fejlesztésből származó jövedelem meghatározása (önköltség és jövedelem
  megállapítása).
 • Megtérülési számítások elkészítése, elemzése.
 • A projekt fenntartásával kapcsolatos javaslatok.
 • Gyakorlati oktatás a projektgenerálás a K+F tanúsítás és projektmenedzsment
  területén.
 • Projektek közös bonyolítása a gyakorlati oktatás kiegészítésére.

Társaságunk projekt alapon közreműködő szakemberei révén vállalja
vállalkozása innovációs menedzsment támogatását!

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette az érdeklődését keresse társaságunkat, kérjen ajánlatot!