Versenyszféra képzések

Képzés típusa: Egyéb képzés "D" képzési körben Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001459/2016/D001. A 40 órás képzés alapfeltevése, hogy a start­up céget építő vállalkozó, vagy bármelyik most induló vállalkozás a választott tevékenységéhez ért, de a cégvezetéshez hiányozhatnak a megfelelő kompetenciái, a szükséges információi, és releváns tudása. Az előbbiek miatt a képzés célja a kezdő, induló vállalkozások vezető tisztségviselőinek felkészítése jogi, gazdasági, kommunikációs (üzleti etika, tárgyalástechnika) illetve forrásszerzési feladatok hatékony ellátására. A képzésen résztvevő(k) betekintést nyer(het)nek a vállalkozások vezető tisztségviselőinek jogi környezetébe, a felelősségi formáiba. Megismer(het)ik a vállalatvezetés jogi kockázatait, a kockázatok mértékét és a kockázatok kezelését. Mind elméleti, mind gyakorlati formában feldolgozásra kerül az üzleti tervezés alapjai, módszerei. Célzott ismereteket adunk át a magyar európai uniós és az állami támogatások típusairól, formáiról. A képzésen résztvevők számára bemutatásra kerül a jelenlegi magyar kockázati tőke befektetési lehetőségek és a megszerzéséhez szükséges feltételek.
Képzés típusa: Egyéb képzés "D" képzési körben Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001459/2016/D005. A 35 órás képzés átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, a pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában. A program konkrét célja, hogy a résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat. További cél, hogy a képzés elvégzésével képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni, egyszerű mentési műveleteket elvégezni. A képzés sikeres elvégzésével, releváns ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni, elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
Képzés típusa: Egyéb képzés "D" képzési körben Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001459/2016/D006. A 35 órás képzés átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában. A program konkrét célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára. További cél, hogy a résztvevők képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid email) szerkeszteni. A képzés sikeres elvégzését követően, a résztvevők képesek lesznek az interneten gyűjtött információkat feldolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználni, az elektronikus levelezés során képesek lesznek csatolmányokat használni. A képzés során ismereteket adunk át az elektronikus levelezés veszélyes, kockázatos helyzeteiről (levélszemét, e­mailes csalás), így képessé válnak azokat egyszerű módon elhárítani. A képzést követően képesek lesznek a közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
Képzés típusa: Egyéb képzés "D" képzési körben Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001459/2016/D007. A 20 órás képzés program átfogó célja az IPAR 4.0 ismeretek megalapozása, és a résztvevőkben pozitív attitűd kialakítása az IPAR 4.0. hatásainak irányába. A képzés során a résztvevők részleteiben megismerik az Ipar4.0 fogalmát, kialakulásának folyamatát, amelyet így képesek lesznek saját munkakörnyezetükre értelmezni. A képzésen alapvető információkat szerezhetnek az Ipar 4.0 által generált trendekről a lehetséges globális és iparági hatásokról
Képzés típusa: Egyéb képzés "D" képzési körben Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001459/2016/D004. A 20 órás képzési program átfogó célja a vállalkozások IPAR 4.0 stratégiáinak megalkotásához szükséges ismeretek megalapozása. A résztvevők elsajátítják az Ipar 4.0 stratégia megalkotásához szükséges alapismereteket és a stratégia megvalósításához szükséges akcióterv kidolgozásának módszereit.
Képzés típusa: Egyéb képzés "D" képzési körben Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001459/2016/D002. A 20 órás képzési program átfogó célja az értékesítési folyamat támogatásához leginkább használt WEB 2.0. eszközökkel kapcsolatos ismeretek megalapozása és pozitív attitűd kialakítása a WEB 2.0. eszközök irányába. A résztvevők megismerik a Web 2.0. által generált trendeket és azok lehetséges globális és iparági hatásait és az értékesítési folyamat támogatására leginkább használt web.2.0 eszközökben rejlő lehetőségeket.
Képzés típusa: Egyéb képzés "D" képzési körben Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001459/2016/D003. A 20 órás képzési program átfogó célja Web 2.0. alapismeretek megalapozása a kapcsolódó eszközökkel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása az értékesítési folyamat hatékonyságának javítása érdekében. A képzés során a résztvevők megismerik a WEB 1.0­tól a WEB 2.0.­ig a legfontosabb alapfogalmakat. Alapvezető információt szereznek egyes WEB 2.0. eszközök alkalmazásában rejlő lehetőségeket amelyekkel az értékesítési folyamat hatékonyabbá tehető.
Képzés típusa: Egyéb képzés "D" képzési körben Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001459/2016/D008. A 35 órás képzés átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, a pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában. A program konkrét célja, hogy a résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat. További cél, hogy a képzés elvégzésével képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni, egyszerű mentési műveleteket elvégezni. A képzés sikeres elvégzésével, releváns ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni, elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
Képzés típusa: Egyéb képzés "D" képzési körben Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001459/2016/D009. A 35 órás képzés átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában. A program konkrét célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára. További cél, hogy a résztvevők képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid email) szerkeszteni. A képzés sikeres elvégzését követően, a résztvevők képesek lesznek az interneten gyűjtött információkat feldolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználni, az elektronikus levelezés során képesek lesznek csatolmányokat használni. A képzés során ismereteket adunk át az elektronikus levelezés veszélyes, kockázatos helyzeteiről (levélszemét, e­mailes csalás), így képessé válnak azokat egyszerű módon elhárítani. A képzést követően képesek lesznek a közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).