Pályázati tanácsadás

Szakembereink pályázat-kiírói oldalon végzett több éves tapasztalatuk révén
gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek az uniós és hazai finanszírozású pályázatok
megírása, valamint megvalósítása, ellenőrzése és projektmenedzsmentje terén
egyaránt. Az ellenőrzésben, pályáztatásban és pénzügyi elszámolások terén
szerzett tapasztalatuk kellő hátteret biztosít a legkülönfélébb fejlesztési tervek
megírásához és megvalósításához.
Velünk pontosan felkészülhet a pályázatok adminisztratív ellenőrzési és jelentési
követelményeinek teljesítésére. Már a pályázat megírása során figyelembe
vesszük a megvalósítás folyamán felmerülő igényeket.