Üzleti tervezés

Üzleti tervezés fogalma
Olyan komplex tervezési folyamat, mely felvázolja a vállalat jövőbeni működési pályáját,
a pályát jellemző állapotokat és helyzeteket, az azokat megvalósító programokat.
Az üzleti terv, mint eszköz
A vállalkozások szakmai pénzügyi tervét üzleti tervnek nevezzük, amelyet minden
vállalkozás, legyen az kicsi vagy nagy előbb-utóbb készít, vagy legalábbis el kellene
készítenie.

• felfedi a vállalkozás tevékenységének problematikus területeit
• kényszeríti a vállalkozót, hogy átgondolja a cég jövőbeni stratégiáját
• kiindulópont annak vizsgálásához, hogy sikeresnek ígérkezik-e a tevékenység
• kijelöli az alkalmazottak számára követendő irányt
• tájékoztatást ad a vállalkozó kilátásairól a potenciális és konkrét hitelnyújtóknak

Az üzleti terv a jövőben felvetődő problémák megközelítésének és megoldásának
szisztematikus módját tartalmazza. A vállalkozásokban az üzleti terv a legfőbb eszköze
számos probléma megoldásának így:

Üzleti terv fogalma
Olyan összefoglaló dokumentum, amely bemutatja a vállalkozást és működési
környezetét, rövid és hosszú távú céljait és a célok eléréséhez szükséges tervezett
eszközöket, erőforrásokat tartalmazza szöveges és számszerű formában.
A vállalat jövőképét fogalmazza meg, összefoglalóan tartalmazza az üzletre vonatkozó
elképzeléseket, ötleteket, bizonyítani kívánja ezek realitását és megvalósíthatóságát.
Az üzleti tervet pénzügyi oldalról megalapozza a mérleg, az eredmény-kimutatás és a
Cash Flow kimutatás.

Üzleti terv szükségessége

 • Az üzleti terv elkészítése segítheti a vállalkozót alapításkor a kezdeti időszak
  céljainak és feladatainak meghatározásában. A megalapozott üzleti terv
  támpontokat nyújt arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnak milyen esélyei lesznek
  a piacon. Tehát a vállalkozás tulajdonosainak segít a döntés meghozatalában, hogy
  érdemes-e a tőkéjüket az adott vállalkozásba fektetni, megtérülnek-e a
  befektetéseik
 • Az üzleti terv elkészítését esetenként külső pénzügyi források megszerzésénél
  bankok, vagy más külső szervek kifejezetten igényelhetik, vagy elő is írhatják.
  Gyakori, pl. hogy egy beruházáshoz szükséges hitelkérelem elbírálásánál alapvető
  szempont a vállalkozás üzleti terve, amely átfogó felvilágosítást nyújthat a
  potenciális hitelnyújtóknak a vállalkozás helyzetéről és további piaci lehetőségeiről.
  Tehát a vállalkozás külső finanszírozóinak, hitelezőinek, bankároknak, potenciális új
  tulajdonosoknak nyújt információt arról, hogy megéri-e a finanszírozási forrás
  biztosítása, van-e reális esélye a hitelek visszafizetésének, a befektetett tőke
  megtérülésének.
 • Az üzleti terv szerepet játszhat a már meglévő vállalkozás eladásánál is. A
  vállalatfelvásárlás során a partnerkeresésben a jó üzleti terv nemcsak a vevő
  érdeklődését keltheti fel, hanem hozzásegítheti az eladót ahhoz, hogy a vállalatot
  jó áron adja el.
 • Egyéb partnereknek, vevőknek és beszállítóknak segíthet a bizalom
  megteremtésében, az érdeklődés felkeltésében.
 • Működő vállalkozásoknál az üzleti terv rendszeres alkalmazása jó lehetőségeket
  nyújt a működés megalapozásához, a megfelelő előrelátás biztosításához.
 • Az alkalmazottaknak perspektívát jelenthet, az anyagi ösztönzés alapja lehet,
  növelheti a szociális biztonságukat.

Az eredményes vállalati működéshez azonban rövidebb időtávú, részletesebb tervekre is
szükség van. Az ilyen terveknek többféle fajtája létezik, közülük az egyik legfontosabb
az üzleti terv. A vállalat fejlődésének és működésének megalapozásában, a megfelelő
előrelátás biztosításában fontos szerepet tölt be a stratégia.

Üzleti terv típusai
• rövidtávú (1 év vagy alatt)
• középtávú (2-4 év)
• hosszútávú (5-15 év)
Időtávuk szerint

• vállalati szintű
• gyáregységi, üzemi vagy üzletági szintű
• műhelyszintű, iroda szintű
Szervezeti szinttől függően

Társaságunk projekt alapon közreműködő szakemberei révén vállalja

vállalkozása üzleti tervének elkészítését!

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette az érdeklődését keresse társaságunkat, kérjen
ajánlatot!